Intenzivno delujemo na osveščanju in oskrbi slovenskih potrošnikov s kakovostno lokalno pridelano hrano. 

 

KGZ SLOGA smo ljudje, ljubitelji zemlje in sonca, ki nam omogočata pridelavo hrane, ki je osnova za zdravje in prihodnost nas vseh.

Glavni cilj nam je postaviti zdrave temelje za povečanje samooskrbe v trikotniku slovenski kmet-slovenska zadruga-slovenski potrošnik.

V središče postavljamo slovenskega kmeta, ki prideluje najkakovostnejšo, zdravo in svežo hrano za slehernega prebivalca.